X8H

טופס רישום לחוגים:

נא למלא פרטים מדויקים.

יש למלא עבור משתתף אחד.

יש לעיין בתקנון החוגים שנמצא בתחתית הדף, מעבר לדף התשלום, מאשר את תנאי התקנון.

בכל עת ניתן לפנות לרכז חוגים: hugim@etzefr.org.il

חוגים מהנים לכולם!

פריטים
נרשמים
נרשם מספר
פרטי המשלם/ת
שדות חובה מסומנים בכוכבית*
סיכום

בחרת:

סך הכל לתשלום: 0

תשלום