X7F

הורים יקרים!

בשנת הלימודים תשע"ט יתקיימו אי"ה 45 ימי לימוד מיוחדים!

 ימים של לימוד תורה בגבורה ובשמחה רבה!

"אם אין קמח אין תורה" עלות מימון הימים לכל השנה הוא 120 ₪ לחודש 1440 לשנה.


לצערנו ישנן משפחות שלא מסוגלות לממן את עלות ימים אלו אך רוצות מאוד לשלוח את הבנים ללמוד תורה.

 באפשרותך לזכות במימון לימוד תורה שנתי לתלמיד שאין לו

או לזכות במימון הפרויקטים הרבים שזכינו לייסד בת"ת כגון מתמידים בבוקר ועוד.

לבחירה באפשרות התרומה אנא בחר את האפשרות של תשלום עם תרומה וציין במספר את הסכום אותו אתה מעונין לשלם, עלות הימים המיוחדים כמספר בניך+תוספת התרומה הרצויה.


וזכות לימוד התורה של הבנים תעמוד לך ולזרעך ולזרע זרעך עד עולם.

אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן! 

פריטים
No Need In Contacts Block:
פרטי המשלם/ת
שדות חובה מסומנים בכוכבית*
סיכום

בחרת:

סך הכל לתשלום: 0

תשלום