SFH

תרומה לקרן חרות

קרן חרו"ת הוקמה בשנת 2007 במטרה ליצור ולתמוך בתכניות מחוללות שינוי בחברה הישראלית. הפעילות בשדה החינוכי מתבצעת כיום באמצעות ארבעה תכניות: עתי"ד, אפיקים , צומחים יחד ועתיד ישראל.
בתרומתך, אתה שותף לתוכניות המעניקות הזדמנויות במקומות שלא היו קיימות קודם לכן.

פריטים
No Need In Contacts Block:
פרטי המשלם/ת
שדות חובה מסומנים בכוכבית*
סיכום

בחרת:

סך הכל לתשלום: 0

תשלום