PI0

תכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים" לכיתות א"-ב" בפיקוח וסבסוד משרד החינוך החל מתחילת שנת הלימודים.בימים ב",ג" ו-ה"-רק בימים בהם יפעל בית הספר.העלות החודשית הינה 350 ₪.בתוכנית: 5 ימים בשבוע ארוחה מזינה 2 חוגים בשבוע עזרה בשיעורי בית

פריטים

No Need In Contacts Block:
פרטי המשלם/ת
שדות חובה מסומנים בכוכבית*
סיכום

בחרת:

סך הכל לתשלום: 0

תשלום
10 תשלומים של 350 ש"ח לחודשים ספטמבר-יוני