0I9

הזמנת ערכות מורים - חמד

יש להזין את כמות הערכות הדרושות. (כלקח משנים קודמות, אנחנו ממליצים להזמין כמה ערכות בודדות ספייר כיוון שלא ניתן יהיה להוסיף כמות)

פריטים

No Need In Contacts Block:
מנהל יקר, ערכות המורים של החמ"ד נועדו להעצים ולהעשיר את המורים שלך. הענקה של הערכות לאורך השנה מייצרת תחושב שייכות כלפי בית הספר ומוסיפה לאקלים החינוכי של חדר המורים. מזמינים אותך להזמין עבורם את הטוב ביותר.
שדות חובה מסומנים בכוכבית*
סיכום

בחרת:

סך הכל לתשלום: 0

תשלום