0FW

הגרעין התורני פועל בתחומי חינוך, חסד, זהות יהודית וקירוב לבבות. חברי הגרעין מפעילים פרויקטים לאורך כל השנה כגון: רבני קהילות, רבני גנים, חלוקת סלי מזון, חנות יד 2, ליווי קהילות עולים ועוד.פריטים
No Need In Contacts Block:
פרטי המשלם/ת
שדות חובה מסומנים בכוכבית*
סיכום

בחרת:

סך הכל לתשלום: 0

תשלום